Zbornik radova sa VII internacionalne konferencije ICEI 2021


Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je Zbornik radova sa VII internacionalne konferencije ICEI 2021 “Economic Response and Crisis Recovery Caused by the Covid-19 Pandemic” dostupan za preuzimanje na linku:
Koristimo ovu priliku da još jednom čestitamo svim autorima.