Aktuelne informacije o radu fakulteta i organizovanju nastave sa rasporedima nastave za I, II i III ciklus studija u zimskom semestru ak. 2021/22. godine


1. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021/22. GODINE

Informacija o početku nastave – Ekonomija (I godina)

Informacija o početku nastave – Ekonomija (II godina)

Informacija o početku nastave – Ekonomija (III godina)

Informacija o početku nastave – Ekonomija (IV godina)

Informacija o početku nastave – Menadžment u turizmu i Poslovna ekonomija (I godina)

Informacija o početku nastave – Menadžment u turizmu (II, III godina)

 

2. RASPOREDI NASTAVE NA I, II i III CIKLUSU STUDIJA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021/22. GODINE

Raspored nastave za I ciklus studija Ekonomija

 

3. PLAN REALIZACIJE NASTAVE

 NA I CIKLUSU STUDIJA

 NA II CIKLUSU STUDIJA

 NA III CIKLUSU STUDIJA

 

4. ODLUKE SENATA O ORGANIZACIJI NASTAVE5. KRIZNI PLAN FAKULTETA 

 

6. COVID – 19 Obavještenja

Aktuelne informacije zaposlenicima i studentima – COVID – 19 možete pogledati na sljedećem linku: https://unitz.ba/covid-19-obavijesti/