Aktuelne informacije o radu fakulteta i organizovanju nastave sa rasporedima nastave za I, II i III ciklus studija u zimskom semestru ak. 2021/22. godine


1. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021/22. GODINE

Informacija o početku nastave – Ekonomija (I godina)

Informacija o početku nastave – Ekonomija (II godina)

Informacija o početku nastave – Ekonomija (III godina)

Informacija o početku nastave – Ekonomija (IV godina)

Informacija o početku nastave – Menadžment u turizmu i Poslovna ekonomija (I godina)

Informacija o početku nastave – Menadžment u turizmu (II, III godina)

 

 

2. RASPOREDI NASTAVE NA I, II i III CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Raspored nastave za studijski program Ekonomija (04.11.2021).

Raspored nastave za studijski program Menadžment u turizmu – I semestar (I ciklus, 29.10.2021.).

Raspored nastave za studijski program Menadžment u turizmu – III semestar (I ciklus, 10.11.2021.).

Raspored nastave za studijski program Menadžment u turizmu – V semestar (I ciklus, 29.10.2021.).

Raspored nastave za studijski program Poslovna ekonomija – I semestar (I ciklus, 29.10.2021.).

Raspored nastave za studijski program Poslovna ekonomija – III semestar (I ciklus, 29.10.2021.).

 


Raspored predavanja na II ciklusu studija – studijski program Ekonomija (12.11.2021).

Raspored vježbi na II ciklusu studija – studijski program Ekonomija (12.11.2021).

Raspored predavanja na II ciklusu studija – studijski program Menadžment u turizmu (12.11.2021).

Raspored vježbi na II ciklusu studija – studijski program Menadžment u turizmu (12.11.2021).

Raspored predavanja na II ciklusu studija – studijski program Poslovna ekonomija (12.11.2021).

Raspored vježbi na II ciklusu studija – studijski program Poslovna ekonomija (12.11.2021).


Korigovani raspored predavanja na III ciklusu studija, zimski semestar, ak. 2021/22. godine (21.12.2021).

Raspored predavanja za III ciklus studija (zimski semestar ak.2020/21. godine).

 

3. PLAN REALIZACIJE NASTAVE

Plan realizacije nastave za I ciklus studija (pokrivenost za nastavnike), EF-MUT-PE (izmjene: 21.12.2021)

Plan realizacije nastave za I ciklus studija (pokrivenost za saradnike), EF-MUT-PE (izmjene: 21.12.2021)

—————————————————————————————————————————

Plan realizacije nastave (pokrivenost za nastavnike) za I ciklus studija – ak. 2021/22. godina. (izmjene: 30.11.2021)

Plan realizacije nastave (pokrivenost za saradnike) za I ciklus studija – ak. 2021/22. godina. (izmjene: 30.11.2021)

———————————————————————————————————

PLAN REALIZACIJE NASTAVE (SA IZMJENAMA) NA II CIKLUSU STUDIJA.

PLAN REALIZACIJE NASTAVE (SA IZMJENAMA) NA III CIKLUSU STUDIJA.

 

4. ODLUKE SENATA O ORGANIZACIJI NASTAVE5. KRIZNI PLAN FAKULTETA 

 

6. COVID – 19 Obavještenja

Aktuelne informacije zaposlenicima i studentima – COVID – 19 možete pogledati na sljedećem linku: https://unitz.ba/covid-19-obavijesti/