European Students Conference, 6.- 8. august 2018.


Dvodnevna “European Students Conference”, koju organizuju LCC International University, Klaipeda, LITHUANIA i Acton Institute, Grand Rapids, MI, USA, bit će organizovana u periodu 6. – 8. augusta 2018. godine. Organizator snosi kompletne troškove za sve učesnike na ovoj konferenciji.

Više …

Potpisan ugovor o saradnji sa firmom “Herceg” d.o.o. Srebrenik


U Dekanatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u četvrtak, 17. maja 2018. godine, potpisan je ugovor o saradnji sa firmom “Herceg” d.o.o. Srebrenik. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici Ekonomskog fakulteta: dr.sc. Ermina Smajlović, dekan Ekonomskog fakulteta, dr.sc.Beriz Čivić, vanr.