Pripremna nastava za buduće studente Ekonomskog fakulteta


Dragi maturanti,

Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta i ove godine organizuje pripremnu nastavu za upis na Ekonomski fakultet u Tuzli. Poučeni pozitivnim iskustvima od predhodne godine u kojoj je 98% studenata koji su prisustvovali pripremnoj nastavi uspješno savladao prijemni ispit te …

Studentski krediti


KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 13.06.2017. god.

 

Poštovani studenti svih ciklusa studija Univerziteta u Tuzli,u cilju što lakšeg pristupa i pružanja mogućnosti svima za obrazovanje pod jednakim uslovima, Univerzitet u Tuzli je posredovao kod poslovih banaka na području …