Održan trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija


Dana 6. 3. 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Tuzli odrzan je trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija.

Mikrosimulacijski modeli su napredni softverski alati koji se koriste za procjenu efekata izmjena politika, programa i projekata, kako bi se, prije njihove implementacije, dobila saznanja o očekivanim efektima takvih prijedloga.

Uz podršku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i uz podršku Evropske Unije, organizator ovog treninga – koji se održava u okviru projekta kojeg finansira Balkan Monitoring Public Finances putem Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, bio je Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja koji je za Bosnu i Hercegovinu razvio nekoliko mikrosimulacijskih alata koje je moguće koristiti za različite potrebe, a koji su ukratko bili prezentirani na treningu.

S obzirom da je fokus bio na politikama javnih finansija, na treningu se najvise govorilo o modelu koji se zove »BiHMOD«. Ovaj model je razvijen u saradnji sa Univerzitetom u Essexu, a ima mogucnost da simulira efekte izmjena direktnih i indirektniih poreza, doprinosa i socijalnih politika na osnovu podataka o prihodima i potrošnji domaćinstava iz Ankete o potrošnji domaćinstava.

Trening je započeo pozdravnim obraćanjem v. d. Dekana Ekonomskog fakulteta u Tuzli, dr. sc. Meldine Kokorovic Jukan, vanr. prof.

Predavači na treningu bili su Amela Kurta i Nermin Oruč, koji su inače članovi tima za razvoj i održavanje BiHMOD modela.