Drugi upisni rok na prvu godinu prvog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


U skladu sa planom upisa u 2018/19. akademsku godinu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje II upisni rok za sva tri programska usmjerenja:

Ekonomija,

Poslovna ekonomija i

Menadžment u turizmu.

Podnošenje prijava za II upisni rok vršit se od 22.8. do 31.8.2018. godine.
Prijemni ispit će se održati 4.9.2018. godine u 10:00 sati.

Nakon usvajanja konačnih rang-listi, od 14.9. do 17.9.2018. godine, vršit će se upis primljenih kandidata, koji  na drugom upisnom roku budu stekli pravo na upis u akademsku 2018/19. godinu.

Dobro došli na Ekonomski fakultet, dragi naši budući studenti!!!