Edukacija “Osnove statističke analize i obrade podataka” u okviru 24. Ljetnog Univerziteta


Ekonomski fakultet u Tuzli je, u okviru 24. Ljetnog Univerziteta, organizovao edukaciju pod nazivom “Osnove statističke analize i obrade podataka”.

Edukaciju, kojoj je prisustvovalo 20-ak polaznika, su izvele profesorice Ekonomskog fakulteta u Tuzli: prof. dr Samira Dedić i prof. dr Jasmina Okičić, koje su učesnicima prezentirale osnove statističke analize u programskom okruženju SPSS-a.