Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli uskoro pokreće redovni/samofinansirajući trogodišnji studijski program „Menadžment u turizmu“


U nastojanju da se prilagodi potrebama i zahtjevima privrednog razvoja na području Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine i njenih turističkih potencijala, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli uskoro planira pokrenuti novi redovni-samofinansirajući trogodišnji studijski program „Menadžment u turizmu“

Razvoj trogodišnjeg studijskog programa specijaliziranog za turizam kao privrednu granu, rezultat je dugotrajnog praćenja stanja i kretanja u turističkom sektoru našeg kantona i države. Ekonomski fakultet ovaj progam temelji na bolonjskim principima studiranja i vlastitim nastavnim kadrovima, kao i kadrovima zaposlenim na drugim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Studijski program “Menadžment u turizmu”  izvodiće se na odsjeku “Poslovna ekonomija” kao, redovan studij, studij za vlastite potrebe, a može biti organizovan i kao  studij  na daljinu u trajanju od tri godine i 180 ECTS kredita.

Završetkom ovog studija I ciklusa studenti će steći 180 ECTS kredita i zvanje bachelor menadžmenta u turizmu, a moći će raditi u turističkim zajednicama, turističkim preduzećima (hoteli, moteli, ugostiteljstvo, turističke agencije, bizinisi u oblasti turizma), raznim drugim uslužnim preduzećima, kao i vladinim organizacijama u oblasti turizma.

Pravo upisa na studijski program “Menadžment u turizmu” I ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, imat će sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu, a dalji postupak bit provođen u skladu sa Zakonom i Statutom koje donosi Senat Univerziteta u Tuzli.