Izašao novi broj časopisa (maj, 2017) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli “Economic Review”


Iz štampe je ovih dana izašao majski broj (maj, 2017.) časopisa “Economic Review”.

Časopis je dostupan i na našoj stranici, u segmentu NIR>Ekonomska revija>Ahiva