Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija produžen do 27. septembra 2018. godine


Na osnovu odluka Senata broj: 03-4783-1.1/18 i 03-4783-1.2/18 od 06.09.2018. godine

UNIVERZITET U TUZLI

objavljuje

Rok za podnošenje prijava na Konkurse za upis studenata na drugi i treći ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini, objavljene u dnevnom listu „Oslobođenje“ 16.06.2018. godine, produžava se do 27.09.2018. godine.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se prijave na Konkurs za upis studenata na II i III ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Prijava na Konkurs za upis II ciklus

Prijava na Konkurs za upis III ciklus