Krajem oktobra prezentacija stipendija grupacije Sparkasse za studente ekonomije i prava


Krajem mjeseca oktobra 2018. godine održat će se već tradicionalna prezentacija stipendija grupacije Sparkasse, o čemu ćemo Vas detaljnije upoznati u narednom periodu.

Ciljna grupa su studenti ekonomije i prava na akreditiranim univerzitetima – program za Jugoistočnu Evropu.