Nastavak dogovora o saradnji između Vlade TK i Univerziteta u Tuzli


U prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli u srijedu, 31.1.2018. godine, održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar privrede Tuzlanskog kantona prof. Osman Puškar sa saradnicima, rektorica Univerziteta dr.sci. Nermina Hadžigrahić sa saradnicom, dekanesa Ekonomskog fakulteta dr.sci. Ermina Smajlović, predstavnik Mašinskog fakulteta u Tuzli dr.sci. Mehmed Muhamedović i predstavnik Rudarsko Geološko Građevinskog fakulteta u Tuzli dr.sci. Nedim Suljić.
Tema sastanka je bila razmatranje modaliteta saradnje te formaliziranje iste između Vlade TK i Univerziteta u Tuzli putem potpisivanja Protokola o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa, kojim bi bila predviđena razmjena znanja i zajedničkih aktivnosti u naučnim i stručnim ekonomsko-privrednim oblastima između navedenih institucija. Budući da je ovo bio inicijalni sastanak na kojem su predstavnici Ministarstva privrede predstavili Protokol o saradnji ostalim sudionicima, u narednom periodu se očekuje finaliziranje teksta i potpisivanje Protokola o saradnji. (Izvor: Tuzlanski.ba)