Potpisan ugovor o saradnji sa firmom “Herceg” d.o.o. Srebrenik


U Dekanatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u četvrtak, 17. maja 2018. godine, potpisan je ugovor o saradnji sa firmom “Herceg” d.o.o. Srebrenik. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici Ekonomskog fakulteta: dr.sc. Ermina Smajlović, dekan Ekonomskog fakulteta, dr.sc.Beriz Čivić, vanr. prof. i mr.sc. Mensur Herić, viši asistent, a ispred društva “Herceg” d.o.o. Srebrenik na sastanku su bili: Ramiz Karić, generalni direktor, Mahir Moranjkić, zamjenik direktora i Nahid Unkić, finansijski direktor.

Društvo Herceg d.o.o. Srebrenik predstavlja potvrdu uspješnog poslovanja čija je tradicija duga 33 godine. Firma koja je osnovana 1983.godine kao zanatska radionica braće Herceg, danas je izrasla u najvećeg proizvođača PVC i Alu stolarije u Bosni i Hercegovini. Iza društva Herceg d.o.o. Srebrenik je veliko radno iskustvo, a vrhunski kvalitet proizvoda prepoznali su domaći i inostrani kupci podjednako, tako da već 13 godina Društvo uspješno izvozi stolariju u zemlje Evropske unije, pa i šire. Više…

Ugovorom potpisanim sa Ekonomskim fakultetom društvo “Herceg” d.o.o. Srebrenik dalo je mogućnost obavljanja stručne prakse studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.