Potpisani ugovori o saradnji sa Turističkom zajednicom Grada Tuzle i sa Turističkom agencijom “Transturist” Tuzla


Danas (7. mart 2019.) su na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli potpisana još dva ugovora o saradnji.

Riječ je o ugovoru sa Turističkom zajednicom Grada Tuzle i ugovoru sa Turističkom agencijom “Transturist” Tuzla.

Putem ovih ugovora naši studenti sa studijskog usmjerenja Menadžment u turizmu dobijaju mogućnost obavljanja studentske prakse u ovim organizacijama.