Poziv za prijem diplomiranih ekonomista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.


U Sektoru za prodaju i Sektoru za nabavu “Sisecam soda Lukavac” d.o.o. su upražnjene tri pozicije za prijem diplomiranih ekonomista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

Time se kandidatima omogućava obavljanje pripravničkog staža u trajanju od jedne godine.
Kandidati će imati pravo na organizovani prijevoz iz Tuzle i ishranu u SSL-u.

Poziv ostaje otvoren do popune upražnjenh pozicija.

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu javiti na kontakt:
Alma Jašarević, e-mail: ajasarevic@sisecam.com ili tel.: 035 552 316