Profesori Ekonomskog fakulteta na 7. interkatedarskom skupu katedri za menadžment, organizaciju i poduzetništvo na visokoškolskim institucijama u jugoistočnoj Evropi u Zagrebu


Profesori uže naučne oblati „Menadžment i upravljanje“ učestvovali su i ove godine na međunarodnom naučnom skupu katedri za menadžment, organizaciju i poduzetništvo. Ove godine održan je 7. interkatedarskom skupu katedri za menadžment, organizaciju i poduzetništvu na visokoškolskim institucijama u jugoistočnoj Evropi, čiji je domaćim bio Ekonomski fakultet u Zagrebu od 22-23.septembra 2017.godine. Ovogodišnji skup je održan pod pokroviteljstvom gđe Kolinde Grabar Kitarović, Predsjednice R Hrvatske, gdina Milana Bandića, Gradonačelnika Grada Zagreba i prof dr Blaženke Divjak, Ministrice znanosti i obrazovanja RH. Ove godine je broj katedri koje učestvuju u skupu povećan, tako da ukupno 11 katedri iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Crne Gore i Srbije učestvuje u radu i organizaciji ovog jedinstvenog internacionalnog skupa.

Profesori i saradnici sa Ekonomskog fakulteta su na skupu participirali sa dva naučna rada iz oblasti poduzetništva i cjeloživotnog obrazovanja. Ekonomski fakultet su predstavljali dr sc Sabina Đonlagić Alibegović, Prodekan za nuačno-istraživački rad i prof dr Bahrija Umihanić, Voditelj uže naučne oblasti „Menadžment i upravljanje“.

Tokom prvog dana skupa su prezentirane sve katedre, a aktivnosti uže oblasti sa Ekonomskog fakulteta je prezentirala dr sc Sabina Đonlagić Alibegović, prodekan za naučno-istraživački rad, istaknuvši dugogodišnje nastavne, istraživačke, projektne, konsultantske i druge fakultetske aktivnosti nastavnika sa ove naučne oblasti. Pored toga, skupu su prezentirane i dvije međunarodno priznate aktivnosti fakulteta, i to internacionalna konferencija ICEI koja se održava ove godine, kao i naučni časopis Ekonomska revija koji očekuje indeksiranje u još referentnih naučnih baza ove godine. Pored tog, dogovorene su i buduće zajedničke istraživačke i projektne aktivnosti fakulteta r+ovog dijela Evrope.

Više o skupu na linku