Sklopljen ugovor o studentskoj praksi sa Agencijom “AKTIDO” d.o.o.


Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je (ponedjeljak, 16.4.2018.g.) sklopljen još jedan ugovor o stručnoj praksi za studente našeg fakulteta. Ugovor je sklopljen sa Agencijom “AKTIDO” d.o.o. Tuzla.

“AKTIDO” je agencija za posredovanje u prometu nekretninama , koja je svojim profesionalnim nastupom na tržištu i ozbiljnošću kojom pristupa svakoj pojedinačnoj nekretnini, stekla povjerenje klijenata ne samo iz Tuzlanskog kantona nego i šire.

Potpisivanju današnjeg Ugovora u dekanatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prisustvovali su: ispred Fakulteta dr. sc. Ermina Smajlović, dekan Ekonomskog fakulteta i mr.sc. Mensur Herić, viši asistent i koordinator za studentsku prasku, a ispred Agencije “AKTIDO”  gosp. Fahrudin Baluković, direktor Agencije i gđa. Sandra Hurtić, menadžer za odsnose sa javnošću.