Studenti Ekonomskog fakulteta na seminaru o porezu na dobit i porezu na dohodak


Studenti treće godine, sa smjera Računovodstvo i revizija, prisustvovali su 12. 3. 2019. godine seminaru pod nazivom “Prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2018., raspodjela i isplata dobiti i druge aktuelnosti”, koji je organizovala Konsultantska kuća Revicon d.o.o. Sarajevo. Seminar je održan u Tuzli, u CineStaru (Bingo).

Prisustvom ovom seminaru studenti Ekonomskog fakulteta su proširili svoja znanja – kako u teorijskom tako i u praktičnom aspektu, iz oblasti sastavljanja poreznog bilansa.

Konsultantska kuća Revicon d.o.o. Sarajevo omogućila je našim studentima besplatno učešće na ovom značajnom seminaru, na čemu im se Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli skupa sa svojim studentima srdačno zahvaljuje.