Studenti Ekonomskog fakulteta u Tuzli kreirali kampanju pod nazivom „Nisam rob(a) biroa!“ u okviru E4U projekta


Pod mentorstvom profesorice Sabine Đonlagić-Alibegović, studenti Ammar Mešić, Ahmet Bulić, Miroslav Vovna i Ajla Musić zajedno sa kolegama sa Fakulteta poslovne ekonomije iz Bijeljine činili su Narandžasti tim i kreirali su kampanju pod nazivom „Nisam rob(a) biroa!“, u okviru E4U projekta.

E4U je projekt EUSR-a pod sloganom „Upalimo svjetlo za mlade u BiH“ namijenjen da mladim ljudima pruži priliku da iskažu svoja mišljenja i poduzmu akcije koje vode BiH ka EU integracijama.

U okviru kampanje, Narandžasti tim  je organizovao Soft Skills Akademiju na kojoj su studenti imali priliku steći znanja, vještine i kompetencije koje poslodavci danas traže na tržištu rada. Putem motivacionih predavanja i radionica, učesnici akademije su edukovani da nastoje razvijati poduzetnički način razmišljanja, te na taj način upotpune svoje formalno obrazovanje.

Soft Skills Akademija održana je od 21. maja do 25. maja ove godine, na Ekonomskom fakutltetu u Tuzli. Predavači na akademiji nastojali su, prije svega, motivisati učesnike da postanu svjesni samog značaja obrazovanja i ulaganja u svoje znanje. Pet radnih dana, 5 govornika, 30 učesnika, motivaciona predavanja i radionice na teme pisanja biznis plana, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, odnosa sa medijima i javnošću, te Pasoš kompetencija činili su ovu akademiju, s ciljem povezivanja formalnog i neformalnog obrazovanja  koje vodi ka boljem statusu mladih ljudi u BiH, a samim tim i svjetlijoj budućnosti.

Jedan od ciljeva kampanje bio je stvoriti takvo okruženje u kojem bi sudionici obrazovanja (učenici, studenti, profesori, univerziteti) prihvatili poduzetnički način razmišljanja, te na taj način unaprijedili suradnju između privatnog i javnog sektora sa fakultetima.

Da je Narandžasti tim dobro implementirao ciljeve kampanje potvrđuju mišljenja i izjave učesnika Soft Skills Akademije.