U penziju ispraćen redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dr. sc. Reuf Kapić


U ponedjeljak, 28. augusta 2017. godine, u zasluženu mirovinu ispraćen je prof. dr. Reuf Kapić, dugogodišnji redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Svoju univerzitetsku karijeru dr. sc. Reuf Kapić započeo je 1992. godine kao predavač na predmetu „Ekonomika preduzeća“. Kao redovni profesor Univerziteta bio je angažovan na sva tri ciklusa. Fokus njegove profesionalne karijere bila je oblast mikroekonomije, preciznije uža naučna oblast „Računovodstvo.“ Tokom svog radnog vijeka napisao je pet knjiga i jednu monografiju kao autor, te šest knjiga kao koautor. Objavio je preko 50 naučnih i stručnih radova u raznim časopisima i zbornicima. Bio je i ovlašteni revizor, stečajni upravnik, finansijski vještak i ovlašteni procjenjivač. Pored rada na Fakultetu, aktivno je obavljao i poslove u praksi, koji su vezani za navedene certifikate. Predavao je i na ekonomskim fakultetima u Zenici, Bihaću i Brčkom. Bio je rado viđen profesor među studentima, kao i među svojim radnim kolegama.

Kolektiv Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ispratio je svog dugogodišnjeg profesora u penziju uz prigodan ručak i poklon, u veseloj i opuštenoj atmosferi.