Univerzitet u Pecuhu objavio Konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom osoblju Filozofskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli


Na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2019/20.godine,
Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom osoblju Filozofskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2019/20.godine.

Potrebna dokumentacija za osoblje:
1.    Prijavni obrazac
2.    Scan pasoša
3.    CV
4.    Erasmus+ ugovor o mobilnosti/Teaching
5.    Pozivno pismo (e-mail korespondencija)

Prijave dostaviti putem e-maila: sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 30. septembra 2019.godine

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526