Apsolventski ispitni termini za II ciklus studija


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

II CIKLUS STUDIJA

Akademska  2018/2019. godina

 

APSOLVENTSKI ROK NOVEMBAR  2019. GODINE

RASPORED ISTPITNIH TERMINA

 

Studijski program „Ekonomija“

Naziv predmeta Vrijeme održavanja ispita Datum održavanja ispita Sala
Menadžment poslovnih sistema 16:15 23.12. Slobodna sala
Poduzetnički menadžment 16:15 24.12. Slobodna sala
Teorija i praksa liderstva 16:15 25.12. Slobodna sala
Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu 16:15 26.12. Slobodna sala
Teorija i praksa poslovne izvrsnosti 16:15 27.12. Slobodna sala
Metodologija ekonomskih istraživanja 16:15 23.12. Slobodna sala
Strateški marketing 16:15 24.12. Slobodna sala
Strategije međunarodnog poslovanja 16:15 25.12. Slobodna sala
Strateško upravljanje markom 16:15 26.12 Slobodna sala
Marketing informacioni sistemi i primijenjena marketinška istraživanja 16:15 27.12. Slobodna sala
Monetarna i fiskalna strategija 16:15 23.12. Slobodna sala
Bankarski menadžment i finansijske usluge 16:15 24.12. Slobodna sala
Osiguranje i aktuarstvo 16:15 25.12. Slobodna sala
Specifični problemi poslovnih finansija 16:15 26.12. Slobodna sala
Menadžersko računovodstvo 16:15 27.12. Slobodna sala
Međunarodni računovodstveni standardi i finansijsko izvještavanje 16:15 23.12. Slobodna sala
Planiranje, metodologija i upravljanje revizijom 16:15 24.12. Slobodna sala
Specifični problemi poslovnih finansija 16:15 26.12. Slobodna sala
Računovodstvo finansijskih institucija 16:15 30.12 Slobodna sala
Korporativno komuniciranje 16:15 30.12. Slobodna sala

 

Studijski program „Poslovna ekonomija“

Naziv predmeta Vrijeme održavanja ispita Datum održavanja ispita Sala
Primijenjena metodologija naučnoistraživačkog rada u ekonomiji 16:15 23.12. Slobodna sala
Matematika za ekonomiste 16:15 24.12. Slobodna sala
Računovodstvo 16:15 25.12. Slobodna sala
Savremeni menadžment 16:15 26.12. Slobodna sala
Službena statistika 16:15 27.12. Slobodna sala
Menadžment neprofitnih organizacija 16:15 23.12. Slobodna sala
Kvantitativne metode u korporativnim finansijama 16:15 23.12. Slobodna sala
Monetarne i javne finansije 16:15 24.12. Slobodna sala
Menadžment finansijskih institucija 16:15 26.12. Slobodna sala
Osiguranje 16:15 25.12. Slobodna sala
Korporativne finansije 16:15 23.12. Slobodna sala
Logistika u vanjskoj trgovini 16:15 25.12. Slobodna sala
Savremeni koncepti i sistemi menadžmenta 16:15 26.12. Slobodna sala
Menadžment preduzeća visokog rasta 16:15 23.12. Slobodna sala
Savremeni koncepti liderstva 16:15 27.12. Slobodna sala
Sistemi korporativnog upravljanja 16:15 24.12 Slobodna sala
Poslovna izvrsnost i upravljanje performansama 16:15 25.12. Slobodna sala
Tržišta i tržišne institucije 16:15 25.12. Slobodna sala
Tržišno komuniciranje 16:15 30.12. Slobodna sala
Poslovni marketing 16:15 24.12. Slobodna sala
Komparativni finansijski sistemi 16:15 26.12. Slobodna sala
Kvantitativne metode i modeli za poslovnu administraciju 16:15 23.12. Slobodna sala

Napomena: Molimo kandidate da putem elektronske pošte potvrde predmetnim nastavnicima svoje prisustvo na ispitu. Potvrdu je potrebno poslati najmanje 24 sata prije ispitnog termina.

                                                                                          Voditelj II ciklusa studija

Dr.sc. Merim Kasumović, redovni profesor