Uža naučna oblast: Menadžment i upravljanje
Kancelarija broj:
Email:
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Iza profesora su dvadeset dvije godine uspješne akademske karijere. Prošao je saradničko zvanje višeg asistenta i sva nastavnička zvanja. Kao autor i koautor objavio je 3 knjige, jednu monografiju, te preko 50 naučnoistraživačkih i stručnih radova publikovanih u recentnim znanstvenim časopisima i prezentiranim na uglednim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim konferencijama. Mentor je bio na dvanaest magistarskih radova i sedam doktorata. Obavljao je dužnosti prodekana za naučnoistraživački rad i prodekana za nastavu, te voditelja PDS i III ciklusa-doktorskog studija na EF. Bio je i član Senata Univerziteta u Tuzli u tri saziva. Posjeduje preko 25 godina menadžerskog iskustva u privredi.

Eng

Twenty two years of successful academic career. He has gone through titles from senior teaching assistant to all teaching titles. As an author and co-author, he has published 3 books, one scientific monography and over 50 scientific and research papers published in the recognized journals and presented at the respectful international and national conferences. Mentored and supervised 12 master papers and 7 doctoral theses. He worked as Vice-Dean for Scientific Research and Academic Affairs. He was head of postgraduate studies and doctorial studies. He was a member of the Senate on University of Tuzla in three mandates. He has over 25 years of managerial experience in economy.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/