Uža naučna oblast: Međunarodna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: amra.nuhanovic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo: Konsultacije: svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 9h do 12h

Curriculum vitae

Bos

Dr. sc. Amra Nuhanović je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predaje na prvom, drugom i trećem ciklusu na užoj naučnoj oblasti „Međunarodna ekonomija“.Oblast njenog istraživanja i interesovanje uključuju slijedeće: Evropske ekonomske integracije, Međunarodni menadžment, Investicijski menadžment i Islamsku ekonomiju i finansije. Publikovala je dvije knjige i preko 25 naučnih članaka. Također, dr. Amra Nuhanović je član uredništva časopisa za ekonomiju i biznis – Ekonomska revija. Koristi se engleskim i njemačkim jezikom.

Eng

Amra Nuhanovic, PhD, is an Assistant Professor at Faculty of Economics, University of Tuzla. She teaches undergraduate, postgraduate courses and PhD program in scientific fields “International Economics”. Her research interests includes the following: European integration process, International Management, Investment Management and Islamic Finance. She authored two books and around 25 research articles. Mrs. Nuhanovic is also, the technical editor for "Economic Review" - Journal of Economics and Business. She speaks English and German language.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Međunarodna ekonomija Ekonomija energije 2 0 2 Izborni predmet
Međunarodna ekonomija Ekonomija
Evropske ekonomske integracije 4 2 7 Obavezni predmet
Međunarodna ekonomija Ekonomija
Investicijski menadžment 4 2 7 Obavezni predmet
Međunarodna ekonomija Islamska ekonomija i finansije 2 0 2 Izborni predmet
Međunarodna ekonomija Ekonomija
Međunarodni menadžment 7 Obavezni predmet