Uža naučna oblast: Marketing
Kancelarija broj:
Email: beriz.civic@untz.ba
Kontakt telefon:
Ostalo:

Curriculum vitae

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Marketing Ekonomija
E-Marketing 4 2 7 Obavezni predmet
Marketing Ekonomija
Upravljanje odnosima s kupcima 2 0 2 Izborni predmet
Marketing Ekonomija
Upravljanje prodajom i pregovaranje 4 2 7 Obavezni predmet
Marketing Ekonomija
Uvod u tržišno poslovanje 2 0 2
Marketing Ekonomija
Veleprodajno i maloprodajno poslovanje 4 2 7 Obavezni predmet
Marketing Ekonomija
Veleprodajno i maloprodajno poslovanje 4 2 7 Obavezni predmet