Uža naučna oblast: Međunarodna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: edina.siljegovic@bih.net.ba
Kontakt telefon:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Nagrađivani student Univerziteta u Tuzli, koji je u akademskoj karijeri bio u zvanju asistenta četiri godine, a pet godina u zvanju višeg asistenta na dodiplomskom i postdiplomskom studiju - u svojstvu spoljnog saradnika. Kao autor i koautor objavila je osam naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama, te je bila član tima za izradu naučnoistraživačkog projekta. Akademske preokupacije su joj: ekonomija energije, upravljanje rizicima u energetskom sektoru, te razvoj energetskog sektora. Tokom devet godina profesionalne karijere bila je angažirana na različitim poslovima ekonomske struke, a trenutno obavlja poslove šefa Službe za planiranje i izvještavanje u Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Eng

Awards winning student of University of Tuzla, which upon graduation, performed the role of Teaching Assistant for four years and for the past five years in the role of Senior Teaching Assistant, as an associate. Mr.sc. Edina Siljegovic Lelic authored and co-authored eight scientific research papers in various national and international publications. She was also a part of the team in a scientific research project. Her fields of expertise are energy economics, risk management in the energy sector and energy sector development in general. During her nine-year career, she was engaged in various professions in economics, and currently holds a position of Planning and Controlling department manager in Power company Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/