Uža naučna oblast: Računovodstvo
Kancelarija broj:
Email: erna.bajraktarevic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli. U 5 godina akademske karijere, prošla je kroz saradnička zvanja za užu naučnu oblast Računovodstvo. Asistent je na prvom ciklusu pri Ekonomskom fakultetu. Kao autor i koautor objavila je 8 naučnih i stručnih rada u domaćim i stranim publikacijama. Bila je član na desetine komisija za odbranu diplomskih i završnih radova. Profesionalne preokupacije su joj: finansijsko izvještavanje, upravljačko i troškovno računovodstvo. Bila je predavač u okviru edukacije za sticanje zvanja Certificirani računovođa i kontinuirane profesionalne edukacije računovođa u Bosni i Hercegovini.

Eng

Recipient of the Tuzla University Gold Medal. For 5 years of academic career, in the Assistant role, with the main focus on research in the area of accounting at first study levels at the Faculty of Economics. Authored and co-authored 8 scientific and research papers published nationally and internationally. Involved in 10 committees on graduate thesis. Professional interests: financial reporting, managerial and cost accounting. Involved in education for certified accountants and continuous profesional education for Bosnia and Herzegovina.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/