Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: hidajet.klapic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Rođen je u Tuzli 1988. godine, gdje je 2006. završio Gimnaziju „Meša Selimović“, smjer matematičko-informatički. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2010. Dobitnik Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli. Učestvovao je u radu nekoliko domaćih i internacionalnih konferencija sa prihvaćenim radovima. Kao koautor objavio jednu knjigu. Fokusiran je na istraživanje iz područja poslovne statistike, upravljanja kvalitetom, rizik menadžmenta i nacionalne konkurentnosti. Na Ekonomskom fakultetu u Tuzli radi od 2013. godine.

Eng

Born in Tuzla in 1988, where he finished mathematical informatics gymnasium „Meša Selimović“ as an excellent student. Studied on Faculty of Economics, University of Tuzla, where he graduated on October 2010. Recipient of the Tuzla University Gold Medal. He participated in several domestic and international conferences where he presented scientific papers. As a co-author, he has published one book. His main research interests are business statistics, management of quality, risk management and national competitiveness. He works at the Faculty of Economic since 2013.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/