Uža naučna oblast: Međunarodna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: izet.ibreljic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Završio Ekonomski fakultet u Sarajevu, postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i obavio postdoktorsko usavršavanje na Oxfordu (A Post-doctor Research Associate of Holiver Manor). U privredi (industrija i rudarstvo) proveo preko 25 godina, učestvujući u mnogim investicijskim i razvojnim projektima. Na Ekonomski fakultet u Tuzli se uključio za vrijeme rata i do odlaska u mirovinu održava nastavu iz predmeta „Međunarodna ekonomija“ i „Investicije“. Autor je ili koautor dvanaest knjiga iz oblasti rudarstva, energetike, međunarodne ekonomije i investicija, te preko sto naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama. Učesnik je na raznim naučnim skupovima i simpozijima u petnaest evropskih zemalja. Tokom rada na Univerzitetu bio je mentor preko deset magistarskih i sedam doktorskih radova i učestvovao u izvođenju nastave na više fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Eng

Graduated from Faculty of Economics in Sarajevo, completed postgraduate studies at the Faculty of Economics in Belgrade, received his doctorate at the Faculty of Economics in Sarajevo and did a postdoctoral research at Oxford (A post doctor Research Associate of Holiver Manor). Spent more than 25 years, participating in many investment and development projects. He was engaged by the Faculty of Economics in Tuzla before the war until his retirement teaching "International Economics" and "Investments". He is the author or co-author of twelve books in the field of mining, energy, international economics and investment and more than hundred scientific papers published in national and international publications. He participated in various scientific conferences and symposia in fifteen European countries. While working at the University he was a mentor in more than ten master’s and seven doctoral theses and has participated in teaching at several universities in Bosnia and Herzegovina.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/