Uža naučna oblast: Finansije i finansijska politika
Kancelarija broj:
Email: i.kesetovic@gmail.com
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Finansije i finansijska politika Finansije 4 2 7 Obavezni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Komparativni poreski sistemi 4 2 7 Obavezni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Monetarna analiza 4 1 7 Obavezni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Upravljanje javnim dugom 2 0 2 Izborni predmet