Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: jasmina.okicic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Jasmina Okičić radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 11 godina gdje je trenutno zaposlena u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kvantitativna ekonomija. Dobitnica je Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli zbog izvanrednih rezultata postignutih tokom dodiplomskog studija. Primarni istraživački interes su joj kvantitativne finansije, ekonometrija i poslovno odlučivanje. Kao autor i koautor publikovala je 2 univerzitetska udžbenika, preko 25 naučnih i stručnih radova u priznatim publikacijama te učestvovala u nekoliko domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata organiziranih od strane EU-e i međunarodnih organizacija (USAID). Učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Član je Uredništva dva časopisa, i to: Economic Review: Journal of Economic and Business i Journal of Economic and Social Studies.

Eng

Jasmina Okičić has been working at the Faculty of Economics, University of Tuzla for 11 years where she currently works as Associate Professor in the field of Quantitative Economics. She was awarded the Gold Medal by the University of Tuzla for outstanding results achieved during her undergraduate study. Her research interests include quantitative finance, econometrics and business decision making. As an author and co-author, she published two university textbooks and is the author of over 25 scientific and professional papers. Jasmina Okičić has participated in several local and international projects organized by the EU and international organisations (USAID). She also attended many scientific conferences in Bosnia and Herzegovina and abroad. She is an Editorial Board member of Economic Review: Journal of Economics and Business and Journal of Economic and Social Studies.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Kvantitativne metode u finansijama 4 2 7 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Modeli odlučivanja u marketingu 4 2 7 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Poslovna prognostika 2 0 2 Izborni predmet