Uža naučna oblast: Menadžment i upravljanje
Kancelarija broj:
Email: majda.mujanovic@gmail.com
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

U septembru 2013. godine izabrana u zvanje asistenta - vanjskog saradnika za užu naučnu oblast Menadžment i upravljanje. Radno iskustvo u oblasti poduzetništva stječe još od studentskih dana napredujući od pozicija menadžera u omladinskim i lokalnim organizacijama do trenutne pozicije stručnjaka za razvoj poslovanja u međunarodnoj organizaciji. Fokusirana na podršku razvoju poduzetništva kroz istraživanje, obuke i mentorstvo poduzetnika te implementiranje razvojnih projekata u oblasti ruralnog i lokalnog ekonomskog razvoja. Članica akademsko-istraživačkog GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nacionalnog tima BiH. Kao autor ili koautor objavila je 6 naučnoistraživačkih i stručnih radova publikovanih u znanstvenim časopisima i prezentiranih na međunarodnim i domaćim konferencijama. Dobitnica Zlatne plakete Univerziteta.

Eng

Since September 2013 holds the position of teaching assistant - external associate in the research field Business and Management. Has acquired work experience in the field of entrepreneurship since student days advancing from the managerial positions in youth and local organizations to the current position of business development expert in international organisation. Focused on supporting entrepreneurship development through research, training and mentoring of entrepreneurs and implementation of development projects in the field of rural and local economic development. Member of GEM (Global Entrepreneurship Monitor) academic research national team of Bosnia and Herzegovina. As author or co-author published 6 scientific and research papers in scientific journals and presented at international and national conferences. Recipient of the Tuzla University Gold Medal.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/