Uža naučna oblast: Računovodstvo
Kancelarija broj:
Email: nahidunkic@live.com
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Diplomirao u julu 2012. godine kao jedan od najboljih studenata u generaciji, sa ostvarenom prosječnom ocjenom 9,70. Tri puta tokom studija je bio dobitnik Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli. Od novembra 2013. godine izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo. Kao autor i koautor objavio je 5 naučnih i stručnih radova u domaćim publikacijama. Profesionalne preokupacije su: računovodstvo i revizija. Ima zvanje Certificiranog računovođe, te je angažovan u dijelu pripremne nastave za polaganje ispita za sticanje ovog zvanja od strane FINconsult. Bio je uposlenik ProCredit banke gdje je radio kao kreditni analitičar, a trenutno radi u preduzeću Gradmont. Radi na magistarskoj tezi i pripremi ispita za stjecanje zvanja Ovlašteni revizor.

Eng

He graduated in July of 2012 as one of the best students in his generation, with average grade of 9,70. Three times he was recipient of Tuzla University Silver Medal. Since November of 2013 he is teaching assistant in the field of Accounting. Authored and co-authored 5 scientific and research papers published nationally. Professional interests: accounting and auditing. He is a certified accountant and a lecturer at preparatory courses for passing this exams organized by FINconsult. He was a credit risk analyst at ProCredit bank and currently he works in Gradmont. Currently he is working on his master thesis and preparing for passing the exams for Certified Auditor.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/