Uža naučna oblast: Računovodstvo
Kancelarija broj:
Email: reuf.kapic@ef.untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Univerzitetsku karijeru započeo je 1992. godine kao predavač na predmetu „Ekonomika preduzeća“. Redovni je profesor Univerziteta, angažovan na sva tri ciklusa. Fokusiran je na oblast mikroekonomije, preciznije uža naučna oblast „Računovodstvo.“ Napisao je 5 knjiga i jednu monografiju kao autor i 6 knjiga kao koautor. Objavio je preko 50 naučnih i stručnih radova u raznim časopisima i zbornicima. Ovlašteni je revizor, stečajni upravnik, finansijski vještak i ovlašteni procjenjivač. Pored rada na Fakultetu, aktivno obavlja poslove i u praksi, koji su vezani za navedene certifikate. Predavao je i na ekonomskim fakultetima u Zenici, Bihaću i Brčkom.

Eng

Started his university career in 1992 as a lecturer in the area of organisational economics. Currently works as a professor, engaged in all three tertiary study levels. His reserach activities are in the area of microeconomics, with focus on highly specialised areas of accounting. Authored five books and one monograph and co-authored another 6 books. Published over 50 scientific papers in various journals and proceedings. In addition to working at the Faculty, he actively performs various assignments wtihin the industry as a certified auditor, bankruptcy trustee, financial expert, and an authorised assessor. Lectured in other economics faculties such as Zenica, Bihac and Brcko.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Računovodstvo Ekonomija
Međunarodno računovodstvo 2 0 2 Izborni predmet
Računovodstvo Ekonomija
Revizija 4 2 7 Obavezni predmet
Računovodstvo Ekonomija
Specijalna računovodstva 2 0 2 Izborni predmet
Računovodstvo Ekonomija
Troškovno računovodstvo 4 2 7 Obavezni predmet
Računovodstvo Upravljačko računovodstvo 4 2 7 Obavezni predmet