Uža naučna oblast: Računovodstvo
Kancelarija broj:
Email: sado.puskarevic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo: Termini konsultacija: ponedjeljak 10-12h; utorak 9-12h

Curriculum vitae

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Računovodstvo Ekonomija
Finansijsko računovodstvo 4 2 7 Obavezni predmet
Računovodstvo Računovodstvo 4 3 8
Računovodstvo Ekonomija
Upravljanje troškovima i kalkulacije 4 2 7 Obavezni predmet