Uža naučna oblast: Finansije i finansijska politika
Kancelarija broj:
Email: sead.omerhodzic@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je Zlatne značke Univerziteta u Tuzli. U 25 godina uspješne akademske karijere, prošao je kroz sva saradnička i nastavnička zvanja. Od marta 2014. godine izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Finansije i finansijska politika. Predaje na sva 3 ciklusa pri Ekonomskom fakultetu. Kao autor objavio je 4 knjige i preko 40 naučnoistraživačkih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Imenovan je za mentora 3 doktorske disertacije i 4 magistarska rada, a bio je član na desetine komisija za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija, magistarskih i diplomskih radova. Profesionalne preokupacije su mu: finansijski menadžment, finansijska tržišta i institucije i vrednovanje preduzeća. Šef je Uže naučne oblasti Finansije i finansijska politika na Ekonomskom fakultetu, a bio je i član Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli.

Eng

Recipient of the Tuzla University Gold Medal, with over 25 years of academic successful career. He has gone through all associate and teaching titles. Since March 2014, he holds a title of Full Professor in the field of Finance and Financial Policy. He teaches at all 3 study levels at the Faculty of Economics. Authored 4 books and over 40 scientific and research papers published nationally and internationally. Mentored and supervised 3 doctoral dissertations and 4 master, with regular involvement in the evaluation of postgraduate research. Professional interests: financial management, financial markets and institutions, and enterprise evaluation. He is a manager of research field of Finance and Financial policy at Economic faculty and he was a member of Managment board of University in Tuzla.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Finansije i finansijska politika Finansijska tržišta i institucije 4 2 7 Obavezni predmet
Finansije i finansijska politika Finansijski menadžment 4 2 7 Obavezni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Vrednovanje preduzeća 4 2 7 Obavezni predmet
Finansije i finansijska politika Ekonomija
Vrednovanje preduzeća 4 2 7 Obavezni predmet