Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija
Kancelarija broj:
Email: sejfudin.zahirovic@untz.ba
Kontakt telefon:
Ostalo: Konsultacije: utorkom 9-12 h i srijedom 9-11 h

Curriculum vitae

Bos

Kao student dobitnik je Zlatne i Srebrne značke Univerziteta u Tuzli. Od 01.01.1983. godine do danas prošao je univerzitetsku karijeru od asistenta-pripravnika do redovnog profesora.Ključna područja istraživanja odnose se na teoriju odlučivanja, kvantitativnu ekonomiju i menadžment i metodologiju naučnoistraživačkog rada. Autor je 5 knjiga, jedne monografije i 2 poglavlja u knjigama.Objavio je 52 naučna rada, od kojih 3 u časopisima sa SSCI/SCI liste, i 3 stručna rada. Rukovodio je sa 3 naučnoistraživačka projekta, dok je u jednom bio član. Rukovodio je jednim stručnim projektom i u 2 je bio član. Bio je mentor 3 doktorske disertacije i 14 magistarskih radova. Predavao je na ekonomskim fakultetima Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Zenici.

Eng

As a student he received the gold and silver badges from the University in Tuzla. He started his academic career on 01/01/1983 as a teaching assistant and today works as a full time professor at University of Tuzla. His primary research interests are related to the theory of decision-making, quantitative economics and management and the methodology of scientific research. He is the author of five books, one monograph and two book chapters. He published 52 scientific papers, 3 among them are published in journals from SSCI/ SCI list and 3 professional papers. He had an opportunity to participate in 3 scientific research projects, once as a project leader and twice as a project member. He also led an expert project and participated in two. He was a mentor to three doctoral dissertations and 14 masters theses. He worked as a lecturer at the faculties of economics of the University "Džemal Bijedić" in Mostar and Zenica University.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Kvantitativna ekonomija Ekonomija
Istraživanje tržišta 4 2 7 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Metode i modeli poslovnog odlučivanja 4 3 8 Obavezni predmet
Kvantitativna ekonomija Uvod u metodologiju ekonomskih istraživanja 2 0 2 Izborni predmet