Časopis Ekonomskog fakulteta, Economic Review: Journal of Economics and Business, uvršten u ICI Journals Master List database


Obavještavamo naučnu i stručnu zajednicu, kao i sve ostale koji su zainteresovani za ovu oblast, da je časopis Ekonomskog fakulteta, Economic Review: Journal of Economics and Business, uvršten u ICI Journals Master List database for 2020 (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=34229&lang=pl). Uslov za ovu indeksaciju, koja se odnosila na 2020. godinu, bila je pozitivna ocjena koja se temeljila na preko 100 kriterija.