Dekanat


Dekan        

Dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor

E-mail: meldina.kokorovic@untz.ba

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja                     

Dr. sci. Erna Herić, viši asistent

E-mail: erna.heric@untz.ba

 

Prodekan za naučno-istraživački rad  

Dr. sci. Alma Muratović, vanredni profesor

E-mail: alma.muratovic@untz.ba

     

Voditelj II ciklusa studija

Dr. sci. Merim Kasumović, redovni profesor

E-mail: merim.kasumovic@untz.ba

 

Voditelj III ciklusa studija

Dr. sci. Edin Osmanbegović, vanredni profesor

E-mail: edin.osmanbegovic@untz.ba