Dodatne mjera opreza zbog korona virusa


PREVENTIVNE MJERE

Uvođenje posebnih mjera opreza zbog korona virusa

 

Obavještavaju se svi studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli da zahtjeve za ostavarivanje svojih prava po osnovu statusa studenta mogu podnositi samo elektronski na adresu: jasmina.delic@untz.ba; jasna.mujic@untz.ba, a preuzimanje dokumentacije (potvrda, uvjerenja i dr.) vršit će se naredni dan na portirnici ovog Fakulteta.

                                                                             D E K A N

Dr sci. Meldina Kokorović Jukan, vanr. prof.