Drugi upisni rok za upis studenata na II ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

OBAVIJEST

DANA 08.09.2017. GODINE UNIVERZITET U TUZLI OBJAVIO JE DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI.

DRUGI UPISNI ROK ORGANIZUJE SE ZA STUDIJSKE PROGRAME FAKULTETA NA KOJE SE U PRVOM UPISNOM ROKU NIJE PRIJAVIO ODOBRENI BROJ KANDIDATA UTVRĐEN KONKURSOM ZA USPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI.

KONKURS NA EKONOMSKOM FAKULTETU OBJAVLJEN JE ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME.

PODNOŠENJE PRIJAVA  VRŠI  SE DO 25.09.2017. GODINE

PRIVREMENA RANG-LISTA KANDIDATA OBJAVIT ĆE SE 26.09.2017. GODINE, A KONAČNA 29.09.2017. GODINE.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OBAVIT ĆE SE OD 29.09.2017. GODINE DO 02.10.2017. GODINE.

 

PRIJAVA NA KONKURS SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM, DOSTAVLJA SE U ZATVORENOJ KOVERTI, UZ NAZNAKU „PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA“ PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI.