Gostujuća predavanja uspješnih mladih poduzetnika na predmetu Poduzetništvo


Gostujuća predavanja uspješnih mladih poduzetnika na predmetu Poduzetništvo za studente I godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

U okviru predavanja na predmetu Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u srijedu 12.01.2022. godine održana su četiri gostujuća predavanja uspješnih poduzetnika a na teme predviđene silabusom predmeta.

Studentima su se tom prilikom obratili Zlatan Mulabegović, član boarda ABC Tech Group (www.abc-techgroup.com) koji je, između ostalog, predstavio značaj umrežavanja posebno prilikom stvaranja tima novog poduhvata kao i  važnost delegiranja prilikom upravljanja poslovnim procesom i vlastitim poslovnim poduhvatom. Nakon toga, studentima je o vlastitom poduzetničkom putu govorio Senad Softić, vlasnik Super apoteka (www.internetapoteka.ba) i drugih poslovnih poduhvata, pri čemu je naglasak stavio na značaj neformalne edukacije i sticanja praktičnog iskustva tokom procesa studiranja. Gdin Softić je, također, prezentirao vlastita iskustva u procesu generiranja ideje i analize izvodljivosti poslovne ideje.

Adi Kurević, vlasnik i osnivač Barista d.o.o. Tuzla (www.kvin.ba) studentima je prezentirao vlastiti poduzetnički put te ukazao studentima da strah od neuspjeha ne smije biti prepreka realizaciji poslovnih ideja kao i da kroz korištenje resursa iz okruženja mogu razviti uspješne poslovne poduhvate.

Kenan Suljić, kreator D-app (www.depsapp.ba), prve aplikacije koja predstavlja direktnu poveznicu između stručne osobe i oboljelog ili potencijalno oboljelog od depresije i drugih mentalnih poremećaja, prezentirao je proces generiranja ideje kao i izazove sa kojima se susreće u kontekstu usklađivanja studentskih obaveza i onih vezanih za poduzetnički proces.

Studenti su uzeli aktivno učešće u diskusiji nakon pojedinačnih prezentacija te su iskazali zadovoljstvo da se tokom predavanja i vježbi na predmetu Poduzetništvo osiguravaju i gostujuća predavanja kako bi se približili teoretski aspekti obrade tema iz silabusa predmeta sa praktičnim.

Studentica Belma Srkalović kao impresiju sa održanih predavanja iskazala: „ Smatram da je današnje predavanje bilo iznimno važno i korisno svima nama u razvijanju pristupa izučavanja ovog predmeta, te iznimno velika motivacija koju smo dobili kroz poduzetničke priče današnjih predavača”.

Studentica Merima Berbić osvrnula se na motivirajući aspekt predavanja: “Prilikom slušanja ovih mladih poduzetnika shvatila sam da je poduzetništvo nešto u čemu se ja u budućnosti vidim. Impresionirana sam činjenicom da mladi ljudi mijenjaju način na koji naš sistem funkcioniše i nadam se da ću jednoga dana i ja biti osoba koja će inspirisati buduće generacije.”

Studentica Admira Halilović osvrnula se na aspekt kompetencija na koje je stavljen naglasak tokom današnjih predavanja: „Predavanja koja su danas održala četiri uspješna poduzetnika su me se jako dojmila. Ostavili su na mene jak utisak i podstakli me da i ja razmišljam na poduzetnički način te dali mi jako korisne informacije vezane za poslovanje i same kompetencije koje jedan uspješan poduzetnik treba da posjeduje. Motivisali su me, kao mladu osobu, da i ja jednog dana pokrenem svoj vlastiti biznis i budem uspješna poduzetnica.“

Neke od ostalih impresija studenata su:

Sanjin Kršić: „Današnje predavanje je bilo korisno za sve nas, i velika je čast bila slušati uspješne poduzetnike na različitim poljima. Bili smo u prilici da čujemo razna iskustva i savjete, koji nam u konačnici svi poručuju da trebamo slijediti svoje snove i nikada ne smijemo odustati“.

Almina Kalabić: „Današnje predavanje je na mene ostavilo jak dojam, jer smatram da sam poslije današnjeg predavanja konačno zaista shvatila šta je poduzetništvo, i šta zapravo u realnom životu znači biti poduzetnik. Zahvalna sam svim današnjim gostima, kao i profesorima i asistentici što su nam pružili priliku da čujemo razna iskustva, kao i da naučimo dosta stvari. Mislim da nas je 50% poslije današnjeg predavanja motivisano za neka nova iskustva i za neke više ciljeve. Lično ja sam danas na neki način naučila da porazi nisu loši, naprotiv, da oni stvaraju dobrog i istrajnog poduzetnika.“

Džemal Hamzabegović: „Imali smo priliku čuti različite priče uspješnih poduzetnika koje nam dokazuju da ne trebamo posustati bez obzira na sve, i da upornost i istrajnost uvijek pobijede i dovedu nas do zamišljenog cilja.“

Kroz gostujuća predavanja na predmetu Poduzetništvo studentima se  nastoji omogućiti što širi spektar znanja, vještina i iskustava kako bi se jačale njihove poduzetničke kompetencije, što je praksa sa kojom će nastavno osoblje ovog predmeta nastaviti i u budućnosti.