Ispitni termini za predmete na II ciklusu studija – Poslovna ekonomija, smjer Menadžment


Ispitni termini za predmete na II ciklusu, Poslovna ekonomija, smjer Menadžment

30.6. 2020. g., 16:30h – Savremeni koncepti i sistemi menadžmenta, Sistemi korporativnog upravljanja
10.7. 2020. g., 16:30h –  Savremeni koncepti i sistemi menadžmenta, Sistemi korporativnog upravljanja