IV međunarodni interkatedarski skup i naučna konferencija “MENADŽMENT, LIDERSTVO I ORGANIZACIJA U 21.STOLJEĆU”


Nakon tri uspješna interkatedarska skupa  katedri menadžmenta u ovoj regiji Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli ove godine bio je domaćin IV međunarodnog interkatedarskog skupa i naučne konferencije katedri menadžmenta koji je održan od 26.-27. Septembra 2014.godine. Krovna tema ovogodišnjeg skupa je bila “MENADŽMENT, LIDERSTVO I ORGANIZACIJA U 21.STOLJEĆU” sa posebnim osvrtom na značaj razvijanja menadžerskih i poduzetničkih kompetencija i vještina.  Ukupno je prijavljeno  37  naučnih  radova pri čemu je u prgramu skupa učestvovalo preko  80  profesora, saradnika i  istraživača , kao i 30 studenata različitih ciklusa studija sa fakulteta iz regije.

Ovogodišnji skup okupio je veliki broj profesora, saradnika i istraživača iz zemalja regije. Organizirane su tri paralelne sesije prema tematskim oblastima: Poduzetništvo, Menadžment, Organizacija i informacijsko-komunikacijske tehnologije.  Specifikum ovogodišnjeg skupa jeste posebna Studentska  sesija  u okviru koje su studenti sa našeg fakulteta i drugih fakulteta imali mogućnost razmjene ideja, prezentiranja realiziranih aktivnosti, prezentiranja samostalnih istraživačkih aktivnosti kao i mogućnost povezivanja unija studenata sa fakulteta u regiji  kako bi se doprinjelo unapređenju studentskog aktivizma općenito.

Tokom interkatedarskog skupa postignuta je saglasnost među svim katedrama da naredni, V interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Evrope i naučnu konferenciju pod nazivom  Entrepreneurial society: current trends and future prospects in entrepreneurship, organization and management  bude održan 25.-26. Septembra 2015. godine u Varaždinu u organizaciji Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu.

ZBORNIK RADOVA 2014

ZBORNIK ABSTRAKATA 2014