Katalog izdanja


Izudin Kešetović, Dženan Đonlagić

Javne finansije

Tekst autora Kešetović dr. Izudina, profesora Ekonomskog fakulteta u Tuzli i Đonlagić dr. Dženana, docenta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, je nastao kao rezultat dugogodišnjeg zajedničkog rada i istraživanja čija saradnja datira još od 1998. godine kada su zajedno kao nastavnik-profesor i saradnik-asistent, izvodili nastavu na predmetu Finansije, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, dislocirana nastava u Zenici. Danas, deceniju poslije, saradnja je rezultirala prvim izdanjem zajedničke knjige pod naslovom „Javne finansije“.

Godina izdavanja:

Rifat Klopić

Marketing: mogućnosti etičke primjene

Kao pokušaj da se pomogne u traženju odgovora na mnoga otvorena pitanja, dileme i probleme tržišnog poslovanja nastala je knjiga „Marketing-mogućnosti etičke primjene“. Ova knjiga može korisno poslužiti studentima u izučavanju predmeta Marketing, Poslovna etika i Upravljanje odnosima s kupcima na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, ali to ne isključuje i mogućnost njene šire upotrebe.

Godina izdavanja:

Rifat Klopić

Osnovi poslovne etike

Sfera biznisa nije jednostavna i u današnjem vremenu sve je teže poslovati. Profesionalnost menadžera, poduzetnika i drugih učesnika na tržištu stavljena je na veliko iskušenje. Uz dužno uvažavanje njihovih dosadašnjih nastojanja i rezultata oni, ipak, moraju prihvatiti činjenicu da naučnici, istraživači i ostali „ljudi od duha“ mogu doprinijeti rješavanju njihovih problema. Svrha objavljivanja ove knjige je da pomogne u razmišljanju o načinu na koji bi se taj cilj mogao postići.

Godina izdavanja:

Rifat Klopić

Poslovna etika

Zanimanje za etičke probleme i mogućnosti njihova rješavanja povećava se iz godine u godinu, što je najvećim dijelom povezano sa brojnim ekološkim, ekonomskim i drugim izazovima našeg vremena koji više nego ikad do sada pokreću mnoge ljude.

Godina izdavanja:

Emira Kozarević

Analiza i upravljanje finansijskim rizicima

Ovom knjigom se u Bosni i Hercegovini po prvi put promoviše naučna disciplina „Analiza i upravljanje finansijskim rizicima“, koja je u razvijenom dijelu svijeta dodatno dobila na značaju u uslovima recentne, globalne finansijske krize.
U knjizi je na obuhvatan, iscrpan i seriozan način elaborirana problematika upravljanja rizicima onih finansijskih institucija koje imaju najveće učešće u finansijskoj intermedijaciji i Bosne i Hercegovine i banaka razvijenih zemalja, osiguravajućih društava i investicionih/uzajmanih fondova. Posebna vrijednost knjige je komparativna analiza i koncepata upravljanja rizicima odnosnih finansijskih institucija i njihovih prudencionih regulatornih režima na supranacionalnim i nacionalnim nivoima.

Godina izdavanja:

Safet Kozarević

Konfilkt i teorija igara

Monografija iz oblasti teorije igara. Dopunska literatura za predmet „Kvantitativne metode u odlučivanju II“. U okviru knjige obrađena su sljedeća poglavlja: konflikt i upravljanje konfliktom, teorijsko-metodološke osnove teorije igara i nekooperativne igre u strateškoj formi.

Godina izdavanja: