Katalog izdanja


Safet Kozarević

Rizik menadžment i osiguranje

Udžbenik za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za predmet Rizik menadžment i osiguranje. U okviru knjige obrađuje se tematika upravljanja rizicima i osiguranjem po poglavljima: rizik, rizik-menadžment proces, identifikacija rizika, evaluacija rizika, metode upravljanja rizicima, osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima, privatno osiguranje i socijalno osiguranje.

Godina izdavanja:

Adil Kurtić

Poslovna organizacija

U knjizi je tematizirana problematika fundamentalnih područja iz oblasti organizacije i menadžmenta, tako da ona predstavlja sublimaciju dostignuća organizacije od najstarijih vremena do danas, pa je stoga veoma koristan tekst za izučavanje organizacije, njeno unaprjeđenje i primjenu. Po svom pristupu, empirijsko-istraživačkom karakteru i osnovnoj orijentaciji predstavlja naučni doprinos autora u oblasti organizacije i menadžmenta. Obuhvaćena sva relevantna pitanja organizacije i organiziranja (osnove, principi, metode, teorije, organizacijsko strukturiranje, upravljanje organizacijskom strukturom i dinamikom, te moderni organizacijski koncepti i trendovi).

Godina izdavanja:

Adil Kurtić

Osnove menadžmenta

Pored tradicionalnih principa i koncepata menadžmenta, knjiga prezentira i najnovije spoznaje i koncepte potrebne menadžerima na svim nivoima i područjima menadžmenta, čime je ona po koncepciji i sadržaju slična savremenim evropskim i američkim udžbenicima iz ove oblasti.
Knjiga je koncipirana i napisana tako da ima širu namjenu. Prije svega, namijenjena je kao udžbenik za predmet Menadžment i/ili Osnove menadžmenta. Knjiga, također, može poslužiti i kao koristan priručnik i podsjetnik, sadašnjim rukovodiocima koji se transformišu u menadžere, budućim menadžerima, te svima onima koje ova problematika direktno ili indirektno zanima.

Godina izdavanja:

Adil Kurtić

Menadžment poslovnih sistema

Knjiga prezentira napredna znanja potrebna savremenim menadžerima pri obavljanju njihovih temeljnih funkcija: planiranja, organiziranja, kadrovskog djelovanja, vođenja i kontroliranja, i to na svim nivoima u različitim organizacijama, odnosno poslovnim sistemima. Koncipirana je i napisana tako da ima širu namjenu. Prije svega, namijenjena je kao udžbenik za predmet „Menadžment poslovnih sistema“ studentima postdiplomskog studija, te kao šira literatura za predmet „Menadžment“. Pored toga, ona može poslužiti i kao koristan priručnik i podsjetnik, sadašnjim i budućim menadžerima, te svima onima koje ova problematika direktno ili indirektno zanima. Zato je ona obuhvatila one sadržaje koji su relevantni za funkciju menadžmenta, ali i za sve one koji tu funkciju žele izučavati i/ili obnašati.

Godina izdavanja:

Adil Kurtić, Dženan Kulović

Poslovno vođenje

Knjiga je znanstvena monografija o poslovnom vođenju, tematski usredotočena na jedno pitanje, a to je liderstvo kao podfunkcija menadžmenta. Sadrži izvorne znanstvene poglede na središnji problem, u sustavnom prikazu recentnih svjetskih istraživanja, teorijske analize i samostalnog zaključivanja. Način prikaza gradiva, bogatsvo i raznolikost ilustracija, pitanja za raspravu i ponavljanje te prikaz pojedinih praktičnih slučajeva, prema mišljenju recenzenata, pedagoška su nadogradnja teorijsko-analitičkog dijela, tako da se knjiga može iskoristiti i kao sveučilišni udžbenik na različitim razinama proučavanja poslovnog vođenja.
Knjiga otvara brojna pitanja važna za teoriju korporativnog upravljanja, što znači da sadržajno ulazi u granu menadžmenta i organizacije, u znanstvenom polju ekonomije, no zanimljiva je svim istraživačima u području društvenih i humanističkih nauka. Ona je vrijedan izvor znanja za teoretičare, praktičare ali i studente koji će, na različitim nivoima akademskog obrazovanja, posegnuti za vrijednim tekstovima kojima mogu dopuniti svoje udžbeničko znanje.

Godina izdavanja:

Selma Novalija

Poslovne kombinacije

(Merdžeri i akvizicije)

Knjigu koriste studenti IV godine Ekonomskog fakulteta i III godine Visoke poslovne škole, kao dopunsku literaturu, na predmetu Specijalna računovodstva. U okviru knjige obrađuju se strategije restrukturiranja, oblici poslovnih kombinacija, evaluacija preduzeća zainteresovanih za stupanje u poslove merdžera i akvizicija, kritička analiza dosadašnjih i procjena budućih aktivnosti u poslovima merdžera i akvizicija i specifičnosti računovodstvenog i finansijskog obuhvata merdžera i akvizicija.

Godina izdavanja: