Katalog izdanja


Mehmed Nurkanović

Diferentne jednadžbe

(Teorija i primjena)

U područjima gdje se govore južnoslavenski jezici izučavanje teorije diferentnih jednadžbi je relativno novo, tako da ne postoje nikakvi izvori koji bi detaljnije obrađivali osnovnu teoriju diferetnih jednadžbi, kao i osnovne primjene, te se s pravom može reći da je ovaj udžbenik prvi takve vrste. Osim detaljnog teorijskog dijela (rješavanje linearnih diferentnih jednadžbi i sistema diferentnih jednadžbi, pojam ekvilibrijuma, periodičnosti i stabilnosti), knjiga sadrži niz primjera primjene diferetnih jednadžbi u praksi u obliku diskretnih dinamičkih modela, posebno u ekonomiji (složeni kamatni račun, amortizacioni plan otplate zajma, model nacionalnog dohotka, model paukova mreža, model trgovine, model pregovora radnika i menadžmenta i sl.) medicini, tehnici, biologiji i vojnim naukama.

Godina izdavanja:

Mehmed Nurkanović

Laplacova transformacija i primjena

Knjiga sadrži tri poglavlja: Osnovni principi, Inverzna Laplaceova transformacija i Primjena Laplaceove transformacije. U prva dva poglavlja detaljno je teorijski obrađena Laplaceova transformacija, dok se u trećem poglavlju navodi niz primjena ove transformacije pri rješavanju običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, zatim integralnih, diferentnih i diferencijalno-diferentnih jednadžbi, te u rješavanju nekih specifičnih određenih integrala. Na kraju knjige u posebnom dodatku date su tabele Laplaceove transformacije i specijalnih funkcija.

Godina izdavanja:

Sead Omerhodžić

Finansijski menadžment

Knjiga „Finansijski menadžment“ se koristi kao udžbenik na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Namijenjena je studentima ekonomskih fakulteta za izučavanje istoimenog predmeta, studentima postdiplomskih studija, posebno iz oblasti finansija i menadžmenta, i svima onima koji su nadležni za donošenje odluka koje kreiraju vrijednost unutar profitno-orijentisaniih preduzeća, naročito korporacija.

Godina izdavanja:

Sead Omerhodžić

Finansijska tržišta i institucije

Ova knjiga ima za cilj da skine veo misterije sa savremenog finansijskog tržišta, odnosno da upozna čitaoce sa fenomenima savremenog finansijskog tržišta, ali i pretenziju da pruži osnovu za razumijevanje fundamentalnih procesa koji se ispoljavaju u toj oblasti.

Godina izdavanja:

Sead Omerhodžić

Analiza finansijskih izvještaja

Analiziranje finansijskih izvještaja se nalazi posvuda gdje se koriste računovodstvene informacije za donošenje poslovnih i investicionih odluka. Finansijski izvještaji su sažeci obimnih aktivnosti preduzeća. Knjiga Analiza finansijskih izvještaja je kreirana da informiše poslovne ljude, investitore i kreditore koji moraju razumjeti kako da čitaju, tumače i analiziraju finansijske izvještaje.

Godina izdavanja:

Sado Puškarević

Upravljanje troškovima i kalkulacije

Današnja bosanskohercegovačka preduzeća se nalaze na istorijskoj raskrsnici. Predstoji im radikalni zaokret s modela socijalističkog na model preduzeća u tržišnoj privredi. Pored kritičkog i temeljitog preispitivanja poslovne orijentacije, preduzeća u ovim uslovima posebnu pažnju moraju posvetiti ostvarenju načela ekonomske efikasnosti u poslovanju.

Godina izdavanja: