Katalog izdanja


Sejfudin Zahirović

Poslovna prognostika (Osnove teorije i primjene)

Knjiga sadrži osnovne teorijske, metodološke i aplikativne aspekte u prognoziranju poslovnih procesa.

Godina izdavanja:

Sejfudin Zahirović

Kalmanov filtar u ekonomskim istraživanjima

Monografija daje osnove teorije estimacije i primjene Kalmanovog filtra u analizi vremenskih serija, ekonometriji, dinamičkoj ekonomiji i rješavanju općeg upravljačkog problema.

Godina izdavanja:

Sejfudin Zahirović

Multivarijaciona analiza (Osnove teorije i primjene u marketinškim istraživanjima)

U udžbeniku se razrađuju metode multivarijacione analize sa primjerima primjene.

Godina izdavanja:

Sejfudin Zahirović, Safet Kozarević

Metode optimizacije u poslovnom odlučivanju (Osnove determističkog modeliranja)

Udžbenik za studente III godine Ekonomskog fakulteta i II godine Visoke poslovne škole za predmet Kvantitativne metode u odlučivanju I. U okviru knjige obrađuju se metode: linearno programiranje (grafička metoda, simpleks metoda, transportni problem i problem asignacije), višekriterijalno linearno programiranje i dinamičko programiranje.

Godina izdavanja:

Sejfudin Zahirović, Safet Kozarević, Jasmina Okičić

Kvantitativne metode u odlučivanju I

Dopunjeno i unaprijeđeno izdanje udžbenika za predmet Kvantitativne metode u odlučivanju I, sa dodatnim teorijskim razradama metoda i novim primjerima primjene posmatranih metoda.

Godina izdavanja:

Zlatan Delić

Sociologija

Knjiga je napisana na 483 stranice (tvrdi uvez). Knjiga je koncipirana kao udžbenik koji obrađuje najvažnije pojmove i probleme iz domena Opće sociologije, a obrađeni su i najvažniji problemi iz Ekonomske sociologije, naročito oni koje donosi globalizacija. Osnovna značajka ovog udžbenika je u tome što, na temelju recentne literature, detaljno obrađuje kvalitativnu metodologiju i nudi objektivan pregled novijih socioloških teorija koje se pojavljuju tokom zadnjih trideset godina.

Godina izdavanja: