Katalog izdanja


Ekonomska revija (Economic review)

Journal of Economics and Business

Ekonomska revija je časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji obuhvata raznovrsne teme iz ekonomije i biznisa. Časopis je namijenjen akademskoj zajednici, kao i široj javnosti zainteresovanoj za savremene ekonomske teme. Ekonomska revija je indeksirana u EBSCO Business Source Complete bazi, a u toku je postupak indeksiranja u još nekoliko baza. Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku, a svi radovi prolaze uobičajeni postupak recenzije sa dva recenzenta (double-blind review).

Godina izdavanja:

Savremeni problemi računovodstva, revizije i finansija

Zbornik radova sa naučnog simpozija

Međunarodni simpozij na temu „Savremeni problemi računovodstva, revizije i finansija“ održao se u okviru kontinuirane edukacije računovođa, revizora i finansijskih djelatnika 13. i 14. jula 2007. godine, a za vrijeme manifestacije „Ljetni univerzitet“ koja se svake godine održva u Tuzli u organizaciji Univeziteta u Tuzli. Predsjednik programskog organizacionog odbora je prof. dr. Safet Kozarević.

Godina izdavanja:

Kako upravljati u vrijeme krize

Prva internacionalna konferencija (4. i 5. 12. 2009. godine)

Zbornik radova, finalni je rezultat prve Internacionalne konferencije „Kako upravljati u vrijeme krize“ održane u Tuzli 4. i 5. decembra 2009. godine. Konferenciju je organizirao Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i posvećena je ekonomskoj krizi i njenim refleksijama na tranzicijske zemlje, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu. U Zborniku je prezentirano 37 radova. Urednik ovog zbornika je prof. dr. Zijad Džafić.

Godina izdavanja:

Investiranjem do novih radnih mjesta u BiH

Zbornik radova sa naučnog simpozija (6. juli 2010. godine)

U okviru 15. ljetnog univerziteta, Ekonomski fakultet je održao Naučni simpozij „Investiranjem do novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini“. Tematika naučnog skupa bila je posvećena analizi trenutnog ekonomskog stanja kojeg karakterizira visok stepen nezaposlenosti, siva ekonomija, poteškoće oko otvaranja novih radnih mjesta, itd..., u tranzicijskoj Bosni i Hercegovini. Prema tome, rasprava i diskusije su bile usmjerene na poteze koje svakako usporavaju Bosnu i Hercegovinu u njenom ulasku u Evropsku uniju. Kao rezultat nastao je ovaj zbornik radova. Urednici ovog zbornika su prof. dr. Zijad Džafić i prof. dr. Safet Kozarević.

Godina izdavanja:

Kako upravljati u vrijeme krize

Druga internacionalna konferencija (8. i 9. 12. 2011)

U okviru obilježavanja 35 godina rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održana je Druga međunarodna naučna konferencija „Ekonomija integracija“ na temu: Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Evrope. Za konferenciju je bilo prijavljeno preko 70 radova, da bi na koncu njih 49 ušlo u Knjigu sažetaka i Zbornik, od kojih su 26 radova iz inostranstva i 23 iz Bosne i Hercegovine. Od 100 autora, 40 autora je iz Bosne i Hercegovine, a 60 iz inostranstva i to: 26 iz Srbije, 19 iz Hrvatske, 12 iz Slovenije, i po jedan iz Crne Gore, Velike Britanije i Francuske. Urednici Zbornika su: prof. dr. Zijad Džafić, prof. dr. Sejfudin Zahirović i prof. dr. Bahrija Umihanić.

Godina izdavanja: