Promotivni event “Meet Virgin pulse” na Ekonomskom fakultetu


Ekonomski fakultet u saradnji sa IT kompanijom Virgin pulse Tuzla organizira promotivni event “Meet Virgin pulse”.
Event je namijenjen studentima završne godine studija svih usmjerenja.
U partnerstvu ove dvije organizacije bit će implementiran tzv. “Boot camp” odnosno program osposobljavanja studenata

II. International Symposium on Marketing


We are excited to invite you to the “II. International Symposium on Marketing”   which will be hosted by the Tekirdağ Namık Kemal University / Türkiye and from 3rd November to 4 November 2023.
We hope you can join us and