Aktuelne informacije o radu Fakulteta i organizovanju nastave u uslovima COVID-19 sa rasporedima nastave za I i II ciklus studija u ljetnom semestru ak. 2020/21. godine


Na linkovima ispod možete pronaći aktuelne informacije o režimu organizacije nastave u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, kao i sve druge informacije vezano za način rada Fakulteta u uslovima COVID-19.

 

INFORMACIJE O ORGANIZACIJI NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21.

Program i stipendija “Best of South-East”


Program i stipendija “Best of South-East”, organiziran od strane Steiermärkische Sparkasse banke u suradnji sa četiri univerziteta: Karl Franzens univerzitet Graz, Tehnicki univerzitet Graz, Montan univerzitet Leoben te Univerzitet za muziku i primjenjene umjetnosti Graz.

Program je namijenjen za posvećene …

Economic Review: Journal of Economics and Business, časopis Ekonomskog fakulteta, uvršten u ICI Journals Master List database


Economic Review: Journal of Economics and Business, časopis Ekonomskog fakulteta,  uvršten je i u ICI Journals Master List database for 2019 (https://www.indexcopernicus.com/index.php/en/parametryzacja-menu-2/journals-master-list-2).

Uslov za ovu indeksaciju, koja se odnosila na 2019. godinu, bila je pozitivna ocjena koja …