Usvojene konačne rang-liste kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu i stekli pravo upisa u prvu godinu I ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018. godini (drugi upisni rok)


Na vanrednoj sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta u Tuzli danas (11. 9. 2017. godine) jednoglasno su, kao konačne, usvojene privremene rang-liste kandidata primljenih na I ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini , bez prava žalbe.

Konačne rang-liste za I ciklus studija